Translate

sábado, 30 de enero de 2010

ACTA DA REUNIÓN DO CMS


Onte á tarde como estaba previsto xuntámonos distintas persoas do CMS para proceder á limpeza do local social e despois celebrar unha reunión. As tarefas de limpeza como era previsible comezaron con retraso pero foron efectivas. As oito en punto comezamos a reunión que tiña por obxecto principal preparar a Asamblea Xeral que vai ter lugar o venres día 12 de febreiro. Como vedes cambiouse o o caracter da Asamblea polo de reunión, xa que algúns membros destacados do Clube manifestaron a súa imposibilidade de asistir.

Esta é a Acta da reunión:

Exposición de motivos:
En Cambados, día 29 de xaneiro ás 20.00h, reúnense no local social por petición dun número significativo de socios para tratar a situación de irregularidade na que está a Asociación e que resúmese no feito de contar cunha “directiva en funcións” pero non ratificada pola Asamblea Xeral dende o ano 2005. Enténdese directiva en funcións xa que non se convocaron eleccións de nova directiva cada catro anos como marcan os Estatutos e polo tanto enténdese que se prorrogou o mandato da actual directiva de maneira totalmente extraoficial. Esta situación polo tanto transitoria e irregular é un dos obxectos principais que se pretende corrrexir coa reunión de hoxe para devoltar ó Clube a unha situación de normalidade estatutaria.

ASISTEN
:
Como socios antigos (*): Juan Martinez Cacabelos, Xaquin Cuíñas (secretario en funcións), Rafael Padín, Bruno, Alejandro Acha e Xurxo.
Como novos socios: Ademar, Milena, Xixo e Isa
Non asiten por distintos motivos os seguintes socios: Fernando Piñeiro (actual presidente en funcións), Egidio, Oscar, Roni e se ten constancia de outros 3 socios que tampouco poden asistir.
(*) socios con cota pagada no ano 2009

ACORDOS:
1. Nomear unha Comisión Xestora integrada por 4 persoas por un período até a celebración da 1ª Asamblea Xeral do ano 2010 e terán as seguintes funcións:

- Elaborar un informe sobre a situación do clube
- Custodia dos documentos da asociación e traslado ó local social

O contido do informe abrangue: estado contable, deudas con socios, patrimonio do Clube, situación coa FGCMF e actividades desenvoltas nos últimos anos.

Se propoñen para integrar a Comisión Xestora ás seguintes persoas:
- Juan Martinez Cacabelos
- Xaquin Cuíñas
- Rafael Padín
- Bruno

A proposta é aceptada unánimemente polos presentes. Asimesmo, informados por teléfono da presente proposta a outros socios, en concreto a Egidio, Oscar e Roni, manifestan o seu acordo.
Tamén por email, o actual presidente en funcións Fernando Piñeiro considera “correcto” a creación dunha Comisión Xestora se ben expresa matizacións noutras propostas que se irán comentando nesta acta.

Non se chama ós 3 socios restantes por non dispoñer do teléfono nin outro medio para comunicar a proposta.

Finalmente a actual Comisión Xestora enténdese que terá que traballar en colaboración co actual presidente en funcións para resolver o proceso de normalización e traslado de documentos, xa que na actualidade a totalidade dos mesmos está baixo a súa custodia.

2. Acórdese por unanimidade á convocatoria de Asamblea Xeral para o día 12 de febreiro de 2010 co seguinte Orden do día:

- Presentación informe da Comisión Xestora
- Elección nova directiva
- Propostas de actuacións 2010

3. Ábrese o prazo para a presentación de candidaturas para elección de nova directiva que deberán comunicarse á Comisión Xestora.

4. Acreditación de socios:

Terán a consideración de socios de pleno dereito con dereito a voto os seguintes socios:

a. Os que ingresen a cota de 20€ na conta bancaria do clube ou entreguen esa cantidade á Comisión Xestora que fará de depositaria até o ingreso en conta bancaria.
b. Tendo en conta que se aproba abrir un prazo de xaneiro-abril para o ingreso de cota, terán tamén a consideración de socios aqueles que teñan pagado a cota do ano anterior e manifesten a súa vontade de pagar a cota deste ano. Ese compromiso deberá facerse constar ante a Comisión Xestora ou no correo electrónico do Clube: (cmsalnes@gmail.com).
c. Tendo en conta a petición de Fernando Piñeiro de que se acrediten como socios aqueles que navegaron o pasado ano baixo as siglas do CMS aínda que non pagasen a cota anual, acordase que tamén son socios de pleno dereito se ben deberán acreditar ante a Comisión Xestora o pago do seguro de navegante da FGCMF do ano 2009 e manifestar por calquera medio a súa vontade de continuar como socio do CMS e a súa vontade de satisfacer a cota do presente ano.

5. Conta bancaria do Clube

Tendo en conta que se considera irregular a cancelación da conta bancaria na Caixa Geral de Cambados a Comisión Xestora tentará reabrila ó longo desta semana.

6. No remate da reunión e no apartado de rogos e preguntas se comunica ante os presentes unha candidatura para a elección de nova directiva integrada polas seguintes persoas:

Juan Martinez Cacabelos, Rafael Padín, Roni, Xurxo, Bruno, Alex Acha e Xaquin Cuíñas, este último manifesta que ese compromiso sería en calidade de secretario e por un período de tempo limitado até a normalización do Clube manifestando o seu desexo de cumprido o obxectivo dimitir do cargo en aras de propiciar o relevo e concluir o proceso de renovación.

7. Por último, todos os presentes se amosan ilusionados co novo perído que se abre para o Clube e manifestan o seu caracter aberto e conciliador, amosando o seu agradecemento ás persoas que fundaron ó Clube e o levaron a ser un referente dentro co colectivo da FGCMF. Asimesmo dan mostras de estar convencidos de que todos os socios van a continuar na nova singradura con independencia de cal sexa a candidatura gañadora no proceso electoral de nova directiva e estarán a altura que requiren as circunstancias para que o Clube Mariño Salnés volte a ser unha asociación de vontades que traballan conxuntamente para dotar a Cambados dunha entidade destacada no eido da cultura e o patrimonio marítmo.

Por último, e mentres o CMS non teña blog ou web oficial autorízase a Xaquin Cuíñas e ó blog BOUDEVARA para facer pública esta acta e comunicar a convocatoria da Asamblea Xeral do día 12 de febreiro do presente ano.

En Cambados a 29 de xaneiro do 2010

Xaquin Cuíñas
Secretario en funcións

3 comentarios:

barcoantigo dijo...

Companheiros bons ventos. Abraço desde Viana

bou de vara dijo...

Ola Joao, recollo os teus parabéns en nome de todo o CMS, que aínda que é unha asociación pequena, ten sitio para todos.
Saúdos dende Cambados

Unknown dijo...

Thanks for sharing, nice post! Post really provice useful information!

An Thái Sơn với website anthaison.vn chuyên sản phẩm máy đưa võng hay máy đưa võng tự động tốt cho bé là địa chỉ bán máy đưa võng giá rẻ tại TP.HCM và giúp bạn tìm máy đưa võng loại nào tốt hiện nay.